Tag - Xử phạt công ty chở hàng thuê mà không đăng ký giấy phép kinh doanh vận tải

Xử phạt công ty chở hàng thuê mà không đăng ký giấy phép kinh doanh vận tải

Xử phạt công ty chở hàng thuê mà không đăng ký giấy phép kinh doanh vận tải Xử phạt công ty chở hàng thuê mà không đăng ký giấy phép kinh doanh vận tải Công ty tôi có 12 xe ô tô tải dùng để chở hàng thuê cho các đơn vị trong cùng địa bàn. Tuy nhiên công ty tôi không đăng ký giấy phép kinh doanh vận tải. Vậy cho tôi hỏi với lỗi này công ty tôi bị xử phạt thế nào? 1. Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa...

HOTLINE: 0982222477

Contact Me on Zalo