Tag - Bảo trì phí đường bộ

QUY ĐỊNH BẢO TRÌ PHÍ ĐƯỜNG BỘ

Quy định bảo trì phí đường bộ không chỉ đơn thuần là một khoản thu phí để đảm bảo nguồn tài chính cho việc duy trì và nâng cấp đường bộ, mà còn mang trong mình mục tiêu tối cao là đảm bảo sự an toàn và sự thuận lợi cho người dân và các phương tiện tham gia giao thông. Công ty Lâm Sang là đơn vị vận tải luôn nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo trì đường bộ. Vì vậy chúng tôi luôn tuân thủ và không ngừng nỗ lực đóng góp vào sự phát triển...