Tin tức

MẪU BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

MẪU BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

MẪU BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN         

CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI LÂM SANG

Số:  01/BBH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MẪU BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 

 • Công ty: Công ty TNHH TMDV Vận Tải Lâm Sang (Sau đây gọi là “Công ty”)
 • Địa chỉ: F1/57D Ấp 6, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0314674433 do Sở KH & ĐT Thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 12/10/2017

Thời gian, địa điểm

Cuộc họp diễn ra vào lúc       giờ,      , ngày      tháng      năm          , tại trụ sở công ty

Thành phần

Thành phần tham dự:

 • Ông/Bà: LÊ VĂN SANG – Chức vụ: Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên – Chủ tọa cuộc họp
 • Ông/Bà: NGUYỄN THỊ LÂM- Chức vụ: thành viên góp vốn, kiêm Thư kí cuộc họp
 • Vắng mặt: 0  Lý do: ……………

Số thành viên dự họp đại diện 100% vốn điều lệ đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng Thành viên.

Nội dung lấy ý kiến

Trao đổi về nhu cầu sử dụng tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong, cụ thể:

 • Hình thức cấp tín dụng: Cho vay
 • Phương thức cấp tín dụng:  Hạn mức                  Món, từng lần
 • Giá trị:294 000.000 VND (Hai trăm chín mươi bốn triệu đồng)
 • Mục đích: Vay thanh toán tiền mua xe mục đích phục vụ kinh doanh_phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của KH _kinh doanh vận tải.

Trao đổi về việc dùng (các) tài sản sau để bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong nêu tại Mục 3.1 Biên bản này, cụ thể:

 • 01 chiếc xe Tera190SL – MB, mới 100%, sản xuất năm 2021.

Uỷ quyền cho Ông LÊ VĂN SANG (CMND số 215076951) – là người đại diện theo uỷ quyền của Công ty được thay mặt Công ty:

 1. Là đại diện hợp pháp chủ tài khoản và tiến hành mở tài khoản tiền gửi thanh toán và các tài khoản khác (khi cần thiết) tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong;
 2. Thực hiện các giao dịch với Ngân hàng TMCP Tiên Phong như: vay vốn, thanh toán, bảo lãnh và các giao dịch khác phục vụ cho yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty trong phạm vi số tiền vay vốn tối đa nêu tại Mục 3.1 Biên bản này.
 3. Ký, đóng dấu trên các văn bản, tài liệu (và tiến hành công chứng/chứng thực nếu cần) theo yêu cầu của Ngân hàng TMCP Tiên Phong như: hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm, các phụ lục hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm, giấy nhận nợ và các văn bản, tài liệu khác có liên quan theo quy định của pháp luật và/hoặc yêu cầu của Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

Ý kiến của các thành viên dự họp

 • Các thành viên đồng ý với nội dung được nêu trên.

Kết quả biểu quyết

 • Số phiếu tán thành: 2 phiếu
 • Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
 • Không có ý kiến: ….. phiếu

Nội dung thông qua

  • Thông qua phương án sử dụng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong cụ thể như sau:
 • Hình thức cấp tín dụng: Cho vay
 • Phương thức cấp tín dụng:  Hạn mức                  Món, từng lần
 • Giá trị: 294.000.000 VND (Hai trăm chín mươi bốn triệu đồng)
 • Mục đích: Vay thanh toán tiền mua xe mục đích phục vụ kinh doanh_phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của KH _kinh doanh vận tải.

Đồng ý dùng (các) tài sản nêu tại Mục 3.2 Biên bản này để bảo đảm cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong nêu tại Mục 6.1 Biên bản này.

Uỷ quyền cho Ông LÊ VĂN SANG – là người đại diện theo uỷ quyền của Công ty được thay mặt Công ty:

 1. Là đại diện hợp pháp chủ tài khoản và tiến hành mở tài khoản tiền gửi thanh toán và các tài khoản khác (khi cần thiết) tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong;
 2. Thực hiện các giao dịch với Ngân hàng TMCP Tiên Phong như: vay vốn, thanh toán, bảo lãnh và các giao dịch khác phục vụ cho yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty trong phạm vi số tiền vay vốn tối đa nêu tại Mục 6.1 Biên bản này.
 3. Ký, đóng dấu trên các văn bản, tài liệu (và tiến hành công chứng/chứng thực nếu cần) theo yêu cầu của Ngân hàng TMCP Tiên Phong như: hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm, các phụ lục hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm, giấy nhận nợ và các văn bản, tài liệu khác có liên quan theo quy định của pháp luật và/hoặc yêu cầu của Ngân hàng Tiên Phong.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong được quyền sử dụng nội dung nêu tại Biên bản này và các biên bản khác của Công ty làm căn cứ cho bất kỳ giao dịch nào của Ngân hàng TMCP Tiên Phong với Công ty và các giao dịch, hoạt động có liên quan.

Biên bản này chỉ được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau khi được Ngân hàng TMCP Tiên Phong chấp thuận bằng văn bản.

Chúng tôi xác nhận rằng, hiện tại tất cả chúng tôi đang là thành viên Hội đồng Thành viên của Công ty TNHH TMDV Vận Tải Lâm Sang.

Cuộc họp kết thúc vào lúc: 11 giờ 30 cùng ngày. Tất cả các thành viên đã đọc, hiểu rõ, đồng ý với nội dung Biên bản và cùng ký tên dưới đây để thực hiện.

Chủ toạ và thư ký chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung Biên bản này.

Thành viên kiêm Thư kí                            Chủ tọa cuộc họp

(Ký, ghi rõ họ tên)                                (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

MẪU BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

MẪU BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Dịch vụ vận chuyển hàng hóa TPHCM

Với chất lượng dịch vụ 100% đã được chứng minh. Nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng về độ uy tín. Lâm Sang công ty vận chuyển hàng hóa ở tphcm vẫn chưa để bất cứ khách hàng nào thất vọng về mức giá dịch vụ. Công ty chúng tôi luôn có những mức giá phù hợp nhất, rẻ nhất, hấp dẫn nhất. Chắc chắn sẽ khiến bạn vô cùng hài lòng.

Hãy liên hệ với chúng tôi qua theo thông tin bên dưới. Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về dịch vụ vận chuyển hàng hóa tphcm của Lâm Sang. Cũng như được Lâm Sang tư vấn loại xe tải vận chuyển hàng hóa nào phù hợp tại tphcm.

MẪU BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Cần Dịch Vụ Vận Chuyển Hàng Hóa Hãy Liên Hệ Với Chúng Tôi

 • Đơn vị bán hàng (Seller): CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI LÂM SANG
 • Mã số thuế (Tax code): 0314674433
 • Địa chỉ (Address): F1/57d Ấp 6, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại(Tel): 0982222477
 • Mail: vantailamsang@gmail.com
 • Trang web: www.vantailamsang.vn & https://vantailamsang.com

Sự hài lòng của quý khách là kết quả của sự thành công của cty chúng tôi. 

MẪU BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA TẠI TP.HCM NỔI BẬT NHẤT NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2021

 1. Dịch vụ vận chuyển hàng hóa Quận 1
 2. Dịch vụ vận chuyển hàng hóa Quận 2
 3. Dịch vụ vận chuyển hàng hóa Quận 3
 4. Dịch vụ vận chuyển hàng hóa Quận 4 
 5. Dịch vụ vận chuyển hàng hóa Quận 5 
 6. Dịch vụ vận chuyển hàng hóa Quận 6
 7. Dịch vụ vận chuyển hàng hóa Quận 7
 8. Dịch vụ vận chuyển hàng hóa Quận 8
 9. Dịch vụ vận chuyển hàng hóa Quận 9
 10. Dịch vụ vận chuyển hàng hóa Quận 10 
 11. Dịch vụ vận chuyển hàng hóa Quận 11
 12. Dịch vụ vận chuyển hàng hóa Quận 12 
 13. Dịch vụ vận chuyển hàng hóa Quận Bình Thạnh
 14. Dịch vụ vận chuyển hàng hóa Quận Bình Tân
 15. Dịch vụ vận chuyển hàng hóa Quận Phú Nhuận
 16. Dịch vụ vận chuyển hàng hóa Quận Gò Vấp
 17. Dịch vụ vận chuyển hàng hóa Quận Thủ Đức
 18. Dịch vụ vận chuyển hàng hóa Quận Tân Phú
 19. Dịch vụ vận chuyển hàng hóa Huyện Hóc Môn
 20. Dịch vụ vận chuyển hàng hóa Huyện Bình Chánh
 21. Dịch vụ vận chuyển hàng hóa Huyện Hóc Môn
 22. Dịch vụ vận chuyển hàng hóa Quận Tân Bình
 23. Dịch vụ vận chuyển hàng hóa Quận Bình Thạnh
 24. Dịch vụ vận chuyển hàng hóa Huyện Nhà Bè

Tại Sao Khách Hàng Nên Lựa Chọn Dịch Vụ Dịch vụ vận chuyển hàng hóa Trọn Gói ?

Chi tiết tham khảo dịch vụ >>> Dịch vụ vận chuyển hàng hóa trọn gói.

Xem Thêm >>> Dịch vụ Dịch vụ vận chuyển hàng hóa trọn gói

Share this post