Tin tức

Hợp đồng vận chuyển

Hợp đồng vận chuyển mới nhất năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

——————-

 

HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN

                               Số:  ……/2020

 

PHẦN 1. CÁC CĂN CỨ ĐỂ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN

– Luật Thương mại năm 2005;

– Bộ Luật Dân sự năm 2015;

– Nhu cầu và khả năng cung cấp của hai bên,

PHẦN 2. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2020, tại Trụ sở Công ty CP Cơ khí và Đầu tư Xây dựng Số 9, chúng tôi gồm:

BÊN A (BÊN BÁN): CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI LÂM SANG

Địa chỉ             :   F1/57D ấp 6 – Xã Vĩnh Lộc A – Huyện Bình Chánh – TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại       : 0982 222 477

Mã số thuế      : 0314674433

Số tài khoản    : 0501000160370 – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN Bắc Sài Gòn

Đại diện          : Ông LÊ VĂN SANG                   Chức vụ: Giám đốc

BÊN B (BÊN MUA): CÔNG TY CP CƠ KHÍ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 9

Địa chỉ           : 6-8 Thạch Thị Thanh, P.Tân Định, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại       : (028)3820 8558                             Fax: (028) 3820 8559

Tài khoản        : 31010000010789 tại Ngân hàng BIDV – CN Tp.Hồ Chí Minh

13010000199349 tại Ngân hàng BIDV – CN Sở giao dịch 2

Mã số thuế      : 01001 06553 007

Đại diện          : Ông NGUYỄN THU UYÊN    Chức vụ: Phó tổng Giám đốc

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa năm 2020
Hợp đồng vận chuyển hàng hóa năm 2020

(Theo giấy ủy quyền số 73B/2020/UQ-COMA9 ngày 01/06/2020)

Sau khi bàn bạc, hai bên đồng ý ký kết hợp đồng mua bán các thỏa thuận như sau:

NỘI DUNG CÔNG VIỆC- SỐ LƯỢNG VÀ TÊN HÀNG- ĐƠN GIÁ VẬN CHUYỂN

 • Nội dung công việc:

Bên B đồng ý thuê vận chuyển và bên A đồng ý nhận vận chuyển hàng hóa vật tư, việc vận chuyển hàng hóa được tiến hành theo phương thức: khi nào Bên B thuê vận chuyển hàng hóa thì Bên A sẽ vận chuyển hàng theo yêu cầu của Bên B.

 • Số lượng và tên hàng

 • Số lượng: Theo yêu cầu của bên B và được ghi nhận trong phiếu giao nhận hàng của mỗi chuyến vận chuyển.
 • Hàng hóa: Vật tư, công cụ dụng cụ thi công, máy móc thiết bị do bên B chỉ định.
 • Đơn giá:

 • Đơn giá của mỗi chuyến xe vận chuyển được tính theo từng thời điểm, tùy thuộc vào sự biến động của thị trường. Khi giá cả ổn định thì đơn giá của đơn đặt hàng trước đó được áp dụng cho đơn đặt hàng sau. Khi có sự thay đổi giá thì bên A sẽ thông báo bằng văn bản cho bên B trước 1 ngày. Khi bên B xác nhận đồng ý sẽ là cơ sở để bên A tiếp tục vận chuyển giao hàng.

THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM- PHƯƠNG THỨC GIAO NHẬN

  • Thời gian giao hàng: theo thỏa thuận của các bên theo từng đơn đặt hàng.
  • Địa điểm giao nhận hàng hóa: theo yêu cầu của Bên B
  • Phương thức giao nhận:
 • Bên A có trách nhiệm giao hàng đúng thời gian, địa điểm theo đơn đặt hàng của bên B. Bên B phải thông báo cho bên A lịch giao nhận hàng trước 01 ngày bằng văn bản hoặc điện thoại để Bên A chủ động trong việc vận chuyển hàng hóa.
 • Bên A giao hàng tại chân công trình của bên B. Hàng hóa được giao đến nơi chỉ định của bên B.
 • Khi có thay đổi về đơn đặt hàng, bên B phải thông báo cho bên A trước 01 ngày.

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 • Bên B thanh toán cho bên A 100% trị giá hàng hóa trong vòng 30 ngày kể từ ngày Bên B nhận đủ hồ sơ thanh toán
 • Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.
 • Hồ sơ thanh toán bao gồm:
 • Biên bản giao nhận hàng hóa .
 • Hóa đơn GTGT cho từng lần thanh toán.
 • Giấy đề nghị thanh toán.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

 • Bên A có quyền ngưng tiếp nhận đơn vận chuyển nếu Bên B không thanh toán đúng hạn hoặc không thực hiện đúng các thỏa thuận trong hợp đồng.
 • Bên A chịu trách nhiệm về thủ tục của phương tiện an toàn cho hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển nhằm đảm bảo đúng tiến độ cho bên B
 • Bên A chịu mọi trách nhiệm theo quy định pháp luật, đền bù thiệt hại và chịu toàn bộ chi phí phát sinh cho bên B trong các trường hợp sau:
 • Hàng hóa giao có lẫn chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ.
 • Phương tiện vận tải, nhân viên bên A có hành vi ảnh hưởng đến an toàn lao động trong phạm vi công trình ( có biên bản đính kèm)
 • Cung cấp hóa đơn giá trị gia tăng, chứng từ giao nhận cho bên B. Bên A không chịu trách nhiệm nếu bên B làm thất lạc chứng từ, hóa đơn.
 • Đảm bảo vận chuyển hàng hóa an toàn đến địa điểm đã định. Trường hợp để xẩy ra hư hỏng, mất mát, giao hàng chậm, Bên A phải chịu bồi thường cho Bên B 100% giá trị thiệt hại do mình gây ra.
 • Chịu mọi chi phí liên quan đến vận chuyển hàng hóa.
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

 • Thông báo cho Bên A kế hoạch giao hàng trước 01 ngày các thông tin về số lượng từng đợt, để Bên A sắp xếp phương tiện thời gian phù hợp.
 • Bên B có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ, đúng hạn theo quy định của hợp đồng.
 • Cử đại diện giao nhận hàng, hỗ trợ bên A về thủ tục giao nhận hàng, tiếp nhận hóa đơn chứng từ (có ký nhận) khi bên A cung cấp.
 • Có quyền ngưng thực hiện hợp đồng nếu nhận thấy bên A giao hàng không đủ số lượng hoặc thời gian giao hàng không đạt.
 • Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

QUY ĐỊNH CHUNG

 • Trong quá trình thực hiện Hợp đồng nếu có tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc  giải thích và thực hiện Hợp đồng, các bên sẽ cùng nhau thương lượng để giải quyết. Nếu thương lượng không thành thì sau 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày thương lượng không thành cuối cùng, một trong hai bên có quyền yêu cầu Toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
 • Các Bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận của Hợp đồng này. Bất kỳ việc sửa đổi bổ sung nào đối với hợp đồng phải được sự đồng ý của các bên và được lập thành văn bản do đại diện có thẩm quyền của các bên ký kết.
 • Trong trường hợp có bất kỳ điều, khoản nào trong Hợp đồng này bị Toà án hoặc cơ quan có thẩm quyền có liên quan tuyên bố là vô hiệu hoặc bác bỏ, thì những điều, khoản khác của Hợp đồng vẫn có hiệu lực thi hành đối với các bên.
 • Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi hai bên hoàn tất các nghĩa vụ giao hàng và thanh toán.
 • Hợp đồng này được lập thành 04 (bốn) bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 02 (hai) bản, bên B giữ 02 (hai) bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                   ĐẠI DIỆN BÊN B

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa năm 2020
Hợp đồng vận chuyển hàng hóa năm 2020

MỌI THẮC MẮC VỀ HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN VUI LÒNG LIÊN HỆ LÂM SANG

Share this post


HOTLINE: 0982222477

Contact Me on Zalo